میکسر مواد پودری خشک و مرطوب (Plough Shear Mixer)
- مناسب برای طعم‌سازی
- مخلوط سازی چند نوع پودر و افزودن مایعات مورد نظر
- همگن سازی کامل

شماره تماس

آیکون تلفن فوتر
028-32239381

تلفکس

آیکون فکس فوتر
028-32239382

آدرس

آیکون آدرس فوتر
قزوین ، شهر صنعتی البرز ، میدان دوم ، بلوار میرداماد شرقی ، روبروی گمرک

پست الکترونیک

آیکون ایمیل فوتر
 info@ptsmachinery.ir