میکسر هموژنایزر تحت خلاء ( تولید سس کچاپ)
- مناسب برای تولید سس کچاپ
- ظرفیت از 300 تا 1000 لیتر در هر بچ

شماره تماس

آیکون تلفن فوتر
028-32239381

تلفکس

آیکون فکس فوتر
028-32239382

آدرس

آیکون آدرس فوتر
قزوین ، شهر صنعتی البرز ، میدان دوم ، بلوار میرداماد شرقی ، روبروی گمرک

پست الکترونیک

آیکون ایمیل فوتر
 info@ptsmachinery.ir