میکسر هموژنایزر پرتابل
مناسب تولید انواع ژل ها، حل کردن پودر در مایعات مثل روغن یا آب و به عنوان کمک میکسربرای فراوری بخشی از مواد جهت انتقال به هموژنایزرهای اصلی

شماره تماس

آیکون تلفن فوتر
028-32239381

تلفکس

آیکون فکس فوتر
028-32239382

آدرس

آیکون آدرس فوتر
قزوین ، شهر صنعتی البرز ، میدان دوم ، بلوار میرداماد شرقی ، روبروی گمرک

پست الکترونیک

آیکون ایمیل فوتر
 info@ptsmachinery.ir