دستگاه مولد سرکه (استاتور و اریتور)

دستگاه مولد سرکه (استاتور و اریتور)

دستگاه مولد سرکه (استاتور و اریتور)

جهت تولید سرکه صنعتی
  • آلبوم سرکه 3

  • آلبوم سرکه 2

  • آلبوم سرکه 1

Loading

در مدل های:

V300  -

V600  -

-       طرح  پایه کوتاه مدل فرینگز آلمان با مکانیکال سیل های بورگمن

-       بازده در کمتر از 10 ساعت

-       برای اولین بار در دنیا با بازده دوبرابر نمونه مشابه

تعداد بازدید: ۳,۶۹۲

شماره تماس

آیکون تلفن فوتر
028-32239381

تلفکس

آیکون فکس فوتر
028-32239382

آدرس

آیکون آدرس فوتر
قزوین ، شهر صنعتی البرز ، میدان دوم ، بلوار میرداماد شرقی ، روبروی گمرک

پست الکترونیک

آیکون ایمیل فوتر
 info@ptsmachinery.ir